Vrouwen van Nu afd Andijk-Oost

210
De jubilarissen. Foto aangeleverd

Op dinsdag 14 febr. hielden de Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost hun jaarvergadering.

Voor een volle zaal werden de dingen die bij een jaarvergadering horen behandeld: jaarverslag 2016, verslag reiscommissie, verslag commissie lief en leed, financieel verslag, verslag kascontrole-commissie, benoeming lid kascontrole, kiezen afgevaardigde met stemrecht voor provinciale vergadering. Daarna werden de jubilarissen in de bloemetjes gezet: Janny Groot 35 jaar lid, Wilma Nijman en Marian Laan, beiden 25 jaar lid.
In de pauze gingen er lijsten rond voor diverse aktiviteiten, zoals een haakworkshop, een bowlingavond, een muzikaal optreden in het kerkje van Hauwert, een filmavond in de Nationale Vrouwenweek, theedoeken versieren voor de tentoonstelling in Schoorl, paasworkshop.
U ziet naast onze maandelijkse bijeenkomsten zijn er veel aktiviteiten. Wilt u eens komen kennismaken, wees dan welkom op de tweede dinsdag in de maand in Dorpshuis centrum.
Na de pauze werden er een paar rondjes bingo gespeeld, wat altijd weer gezellig is.  GDD