VVD tevreden: consultatiebureau in Andijk blijft open!

188

Ouders uit Andijk kunnen gewoon het consultatiebureau in eigen dorp blijven bezoeken. Dat heeft een krappe meerderheid van VVD, GB, PvdA, PWF, PW2010, BAMM en CU in de raadsvergadering van 9 maart j.l. besloten.

De VVD is hier erg tevreden over. Er hangt natuurlijk een prijskaartje aan, maar wij zien het als een investering in de toekomst. Voor gezinnen met jonge kinderen is het consultatiebureau een belangrijke voorziening. Het speelt mee als we willen dat gezinnen de keuze maken om in ons dorp te komen wonen of juist voor jongeren om er te blijven wonen. Samen met de locatie Abbekerk kost het openhouden € 48.000 per jaar, maar daar zitten ook kosten voor andere locaties bij. De partijen die kozen voor sluiting, CDA, D66 en GroenLinks, hadden kritiek op de bedragen maar hebben in hun verkiezingsprogramma’s wel geschreven over ‘leefbare kernen’, een ‘goed voorzieningenniveau’ en ‘zorg dichtbij’. Een consultatiebureau sluiten is daar in strijd mee. Natuurlijk is openhouden niet goedkoop, maar CDA en D66 steunden vorig jaar nog het plan om € 100.000 uit te trekken voor een ‘leefbaarheidsmanager’ en extra ambtenaren. De VVD besteedt gemeenschapsgeld liever aan concrete zaken dan aan bureaucratie en een stapel nieuwe rapporten. Het is toch heerlijk om lekker met de kinderwagen naar het consultatiebureau te kunnen lopen, zeker nu de lente er aankomt!

Namens de VVD-fractie, Andrea van Langen