maandag 15 juli 2024
spot_img

WAAROM HEB IK EEN VERKLARING VAN ERFRECHT NODIG ALS EEN NAASTE OVERLIJDT

Als een naaste is overleden vragen sommige instanties om een verklaring van erfrecht. Dan hebben die instanties, zoals bijvoorbeeld de bank, de zekerheid dat u degene bent met wie zij zaken mogen doen. U bent de zogeheten ‘rechthebbende’ en bent namens de erfgenamen de contactpersoon voor bijvoorbeeld de belastingdienst, banken, een verzekeringmaatschappij, een makelaar enzovoorts.

Wat is het verschil tussen een verklaring van erfrecht en executele?
De verklaring van executele is eigenlijk een verkorte versie van de verklaring van erfrecht. Hierin staat wie als executeur en vaak ook als afwikkelingsbewindvoerder, mag beschikken over de goederen van de nalatenschap. In een verklaring van erfrecht staat ook wie de erfgenamen zijn. De bank kan dus vragen om een verklaring van erfrecht. Omdat in een testament vaak diverse zaken geregeld worden, is het soms voor bijvoorbeeld de bank, een pensioenmaatschappij of een levensverzekeringsmaatschappij niet direct duidelijk wie de rechthebbende is of zijn. Dan is de verklaring van erfrecht van belang. De verklaring van erfrecht wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om in te schrijven bij het kadaster, zodat een woning op naam van de erfgena(a)m(en) gesteld wordt.

Wat voor keuzes heeft een erfgenaam?
Je bent niet verplicht om iemands erfgenaam te zijn.
Als je de erfenis niet wil omdat er meer schulden dan baten zijn, dan kan je de erfenis verwerpen. Twijfel je hierover, dan is er de mogelijkheid om beneficiair te aanvaarden. Daarover een volgende keer meer.

Voor verdere informatie,
kijk het filmpje op onze website: www.mantelvoors.nl

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen