Bas de Wit. Foto aangeleverd

Het kabinet wil tot 2030 ruim 900.000 woningen bouwen in Nederland. Die woningen zijn nodig om het bestaande woningtekort op te lossen, maar ook om in te spelen op de stijgende vraag naar woningen door bevolkingsgroei en kleinere huishoudens. Tot zover niets nieuws. Overheden, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven weten al langer dat er in de komende jaren fors meer woningen gebouwd moeten worden. En woningzoekenden weten dat ook heel goed.

Meten met twee maten
Interessant is echter dat tegelijkertijd flinke discussie woedt over het verplicht verdelen van de opvang van asielzoekers en statushouders over gemeenten. Het kabinet wil gemeenten daartoe verplichten, zodat alle gemeenten hun verantwoordelijkheid pakken. Allemaal verantwoordelijkheid nemen, daar is niets mis mee. Of dat dwangmatig moet, is een tweede vraag. De crux zit hem echter in het volgende: waarom moeten alle gemeenten hun aandeel pakken in het opvangen van asielzoekers, terwijl de woningbouwplannen van het kabinet met name over de steden gaan? Daar komt nog bovenop dat onderzoek van de bouwsector van vorige week aantoonde dat het kabinet het aantal mensen dat in de stad wil wonen, flink overschat. Aan de mensen op straat is het lastig uit te leggen: kunnen we in mijn gemeente wel asielzoekers en statushouders opvangen, terwijl woningzoekenden op het platteland maar naar de stad moeten?

Maak een plan voor de hele woningmarkt
Dit gevoel van mensen bepaalt mede het draagvlak voor asielopvang. Daarom doet het kabinet er goed aan om met gemeenten niet alleen afspraken te maken over asielopvang, maar ook over de huisvesting voor hun eigen inwoners. En dat betekent dus dat gemeenten ruimte moeten krijgen om meer woningen te bouwen, ook buiten de stedelijke gebieden. Provincies hebben met het kabinet twee weken geleden afspraken gemaakt over hoeveel woningen zij willen bouwen. Laat het kabinet hier op doorpakken en beide problemen echt oplossen, in plaats van de pijn te verdelen. Dan doe ik vanuit de provincie graag mee om die woningenbouw mogelijk te maken.

Bas de Wit
Statenlid VVD