Foto aangeleverd

Als de nabestaanden na overlijden contact opnemen met de notaris wordt bij het Centraal Testamenten Register gecontroleerd of er een testament is. Alleen de overledene kan een executeur hebben benoemd, erfgenamen kunnen dat niet. De taak van executeur brengt plichten en verantwoordelijkheden met zich mee. Degene die als executeur is benoemd kan daarom de functie weigeren.

Hoofdlijnen taken executeur
De executeur heeft tot taak de erfenis/nalatenschap af te wikkelen en is als enige bevoegd de goederen van de nalatenschap te beheren. Dit betekent onder meer dat je bevoegd bent om de administratie voeren over de bezittingen en schulden en je ervoor moet zorgen dat bezittingen in goede staat en toestand blijven. Zo zal de executeur abonnementen opzeggen, zorgen dat er niet te veel geld op de lopende rekening staat en een overschot naar de spaarrekening overboeken. Zijn er aandelen dan moet de executeur spoedig met overleggen met de erfgenamen wat er hiermee moet gebeuren. Neemt de executeur geen initiatief dan is het mogelijk dat de erfgenamen de executeur aansprakelijk stellen voor het verlies. Ook moet de executeur opeisbare schulden betalen, zoals kosten van de uitvaart, afwikkeling van de nalatenschap en de erfbelasting. Staat er niet genoeg geld op de rekening van de overledene, dan mag de executeur bezittingen verkopen om de schulden te betalen. De executeur kan ook de aangifte voor de erfbelasting doen en is ook hoofdelijk aansprakelijk voor de afdracht van de erfbelasting. Wie heeft u tot executeur benoemd?

Mag de executeur alles alleen beslissen? Waar moet de executeur beginnen. Is er een beloning?
Dit lees je in onze digitale nieuwsbrief. Mantel&Voors Notarissen en Mediators – Andijk 0228-59224/
Benningbroek 0229-591264