Triomfantelijk meldde het nieuwe College dat ze de zaken financieel weer op orde hadden, Inmiddels komt de aap uit de mouw. Zwembad de Zeehoek moet sluiten en de OZB wordt met 33% verhoogd. De VVD kwam als enige met een alternatief: de uitgaven voor het Sociaal Domein niet verder laten stijgen. Daarmee kon de OZB-stijging worden gehalveerd en was er ook nog geld voor politieke wensen van andere partijen. Dit alternatief is nooit serieus overwogen. Toch zullen we het blijven proberen.

U heeft de huidige wethouder van het Sociaal Domein vast ook in de krant zien staan gratis cadeaus van de gemeente én een VVV-bon voor de kinderen van de minima. Wij gunnen het die kinderen maar is dit nu een taak voor een noodlijdende gemeente? Wat krijgen de kinderen van ouders die met hard werken net iets meer verdienen?

Het Sociaal Domein is bedoeld als tijdelijk vangnet voor kwetsbare groepen maar wordt steeds meer een fuik waar je moeilijk uitkomt als je er éénmaal inzit. Uit de beantwoording van vragen van de VVD blijkt bijvoorbeeld dat na 5 jaar nog 60% van de statushouders niet aan het werk is. Daarom komt de VVD in de raad van december met een voorstel om WerkSaam in te zetten om samen met lokale organisaties vrijwilligerswerk te vinden voor de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder statushouders. Uit onderzoek blijkt dat een dergelijke aanpak in Rotterdam succesvol is geweest. De mensen die voorheen op de bank zaten nemen nu weer deel aan de maatschappij, zijn minder eenzaam en worden gewaardeerd. Een dergelijk voorstel kost de gemeente geen geld maar levert geld op én menskracht voor taken waar de gemeente nu niet aan toe komt. Ik verwacht dat dit voorstel breed gesteund gaat worden. Wat kan er wél. Dat is altijd mijn uitgangspunt geweest in de politiek!

Andrea van Langen, raadslid VVD