Bart Huisman, Foto aangeleverd

Ja, zo voelt het nu bij deze begroting.
Als kersverse fractievoorzitter en raadslid voor GroenLinks Medemblik ben ik nu een halfjaar bezig. In dat halfjaar zijn we onze nieuwe plek gaan zoeken en nieuwe structuren aan het opbouwen.

Ook bij de gemeente heb ik ditzelfde gevoel.
We zijn bezig met elkaar de boel op te bouwen. We zijn vlak vóór de verkiezingen aangesproken door de provincie en vlak na de verkiezingen werden we op het matje geroepen. We voeren onze wettelijke taken niet goed uit en de financiën staan er niet goed voor. Werk aan de winkel! Maar, werd er gewaarschuwd, we willen geen truckjes meer zien. Lange termijn uitgaven moeten ook betaald worden uit lange termijn inkomsten.

In het coalitie akkoord zijn hier al belangrijke keuzes in gemaakt. Als GroenLinks zouden wij liever zien dat er in Den Haag eerlijkere belastingen geheven worden op multinationals, in box3 en bij de hoogste inkomens. Dit kan dan naar gemeenten voor alle taken die met te weinig geld zijn overgedragen. Helaas hoeven we dat voorlopig niet te verwachten en mogen wij als gemeente geen inkomensbeleid voeren. We zijn er blij mee dat deze coalitie daarom kiest voor een WOZ verhoging, maar dit moet niet standaard worden. We moeten veel meer druk op het rijk zetten om de lange termijn inkomsten zeker te stellen, daarna kunnen we weer “leuke dingen” doen.

Maar ook zonder geld kan er dit jaar al meer aandacht naar goedkopere woningen, meer bomenaanplant en samenwerking in buurtbemiddeling. De laatste twee hebben we meegegeven aan de betreffende wethouders in de begroting vergadering, voor de meer kleinere goedkopere woningen hebben wij een amendement ingediend die unaniem is aangenomen in afgelopen begroting vergadering. Aan de slag!

Bart Huisman
Fractievoorzitter GroenLinks Medemblik
bart@groenlinksmedemblik.nl