woensdag 17 juli 2024
spot_img

Week van het geld in gemeente Medemblik

Van 28 maart tot en met 1 april is het de Week van het geld. Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor de financiële redzaamheid van jongeren in de toekomst. Gemeente Medemblik besteedt aandacht aan dit thema.

Armoede kan iedereen overkomen en geldzorgen zijn er helaas niet alleen bij gezinnen die onder de armoedegrens leven. Hoewel slechts een klein deel van de bevolking langdurig arm is heeft armoede wel grote gevolgen, want het opgroeien in armoede vergroot de kans op armoede op latere leeftijd. Vaak is er dan ook sprake van uitsluiting, op financieel gebied, maar ook op sociaal vlak.

Focus op preventie
Het belangrijkste doel van de Week van het geld is dan ook het voorkomen van armoede en schulden bij de jongere generatie. De focus ligt daarbij op preventie door middel van educatie en op het stimuleren van financiële vaardigheden van kinderen en jongeren. Gemeente Medemblik doet dat vooral door het thema geld onder de aandacht te brengen en ouders te stimuleren om hierover in gesprek te gaan met hun kinderen. Ouders die dit lastig vinden kunnen in gesprek gaan met de schoolmaatschappelijk werker of contact zoeken met de afdeling maatschappelijk werk van de gemeente. Ouders die steeds lastiger kunnen rondkomen en (beginnende) schulden hebben kunnen contact zoeken met de schuldhulpverlening.

Speciale regelingen in gemeente Medemblik
Een kind dat meer dan de helft van zijn of haar kindertijd in armoede leeft, heeft meer dan 40 procent kans om ook in armoede te leven wanneer hij of zij 35 jaar is. Wethouder Dirk Kuipers: “We zien dat armoede vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven. Als gemeente willen we die cirkel graag doorbreken. We vinden het belangrijk dat kinderen die opgroeien in armoede wel zoveel mogelijk mee kunnen doen met de samenleving. Dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Daarvoor bieden we als gemeente diverse regelingen aan: https://www.medemblik.nl/zorg-werk-en-inkomen/kindregelingen. Tijdens de Week van het geld willen we graag extra benadrukken dat deze regelingen er zijn.”

Wat doet de gemeente nog meer?
Los van de Week van het geld, werkt de gemeente uiteraard ook aan het terugdringen van armoede. Komende twee jaar wordt het project Kinderarmoede voortgezet. Doel van dit project is het thema kinderarmoede bij inwoners, scholen en andere belangrijke partners onder de aandacht brengen en daardoor breder bespreekbaar maken. En ervoor zorgen dat ouders, in geval van schulden, op een goede manier worden ondersteund. Komend jaar richt de gemeente zich in haar voorlichting ook specifiek op jongeren die bijna 18 jaar worden en dan opeens veel zelf moeten gaan regelen.

Van doekoe tot digi
De Week van het geld is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ wil het platform kinderen en jongeren voorbereiden op financiële redzaamheid in de toekomst. Dit jaar is de elfde editie van de Week van het geld. Omdat de wereld steeds digitaler wordt is het thema van de Week van het geld dit jaar: van doekoe tot digi!

Vorig artikel
Volgend artikel

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen