maandag 22 juli 2024
spot_img

Weer verandering aanvangstijden kerkdiensten

Beste Parochianen,

Een half jaar terug heeft het pastoresteam de aanvangstijden van de vieringen gewijzigd. Daarvoor waren verschillende redenen:
– Het minder beschikbaar zijn van parochiële voorgangers
– Het laten vervallen van de reguliere zaterdagavondviering
– Pastores zijn met een grotere frequentie aanwezig op de diverse locaties om voor te gaan in de vieringen.
– De verwachting dat, gezien de leeftijd van enkele pastores, het pastoresteam steeds minder inzetbaar zal zijn.

Naast deze redenen, speelt er het project “Toekomst Regio Wervershoof”. Door het anders beleven en uiten van het geloof, en het afnemen van het aantal kerkbezoekers worden we gedwongen om na te denken over de toekomst. Bijvoorbeeld over de slechte financiële positie van de verschillende parochies. We ontkomen er dan ook niet meer aan om, ook in onze regio, op niet al te lange termijn kerken te moeten sluiten. Het project Toekomst Regio Wervershoof is er op gericht om te verzekeren dat we binnen de regio op langere termijn sowieso nog een plek kunnen hebben waar we het geloof kunnen belijden. Bundeling van de financiële middelen en samenwerking van alle parochianen van de verschillende parochies is daarbij het fundament. Dat betekent voor u als parochiaan dat u steeds meer afscheid zal moeten nemen van het idee van de “eigen” parochie, en dat u steeds meer parochiaan van de Regio zult worden. De hoop was dat er door de nieuwe aanvangstijden meer mobiliteit tussen de verschillende kerken zou ontstaan.

Uit de onlangs gehouden evaluatie is echter gebleken, dat ondanks bovengenoemde redenen, de parochianen een sterke wil hebben om terug te keren naar de oude aanvangstijden.
Om daaraan tegemoet te komen, is door het pastoresteam besloten voorlopig overal toch weer de oude aanvangstijd van 10.00 uur aan te houden.

Dit heeft wel als gevolg dat we niet iedere zondag in iedere kerk een (eucharistie)viering kunnen aanbieden. We werken tenslotte met een beperkt aantal pastores en voorgangers.
In april/ mei 2022 wordt er weer door het pastoresteam bekeken of de aanvangstijd van 10.00 uur kan worden gehandhaafd.

Schematisch:

1e zondag van de maand
Alle vijf parochiekerken bieden een viering aan. Dat geeft de gelegenheid om na afloop van die viering daar koffie/thee aan te bieden

2e zondag van de maand
In de parochiekerken Andijk en Zwaagdijk Oost zijn geen vieringen. Wel in Medemblik, Onderdijk en Wervershoof.

3e zondag van de maand
In de parochiekerken Medemblik en Wervershoof zijn geen vieringen.Wel in Andijk, Onderdijk en Zwaagdijk Oost.

4e zondag van de maand
In de parochiekerk van Onderdijk is geen viering.Wel in Andijk, Medemblik, Wervershoof en Zwaagdijk Oost.

5e zondag van de maand
In de parochiekerken van Andijk, Medemblik en Zwaagdijk Oost zijn geen vieringen.
Wel in Onderdijk en Wervershoof.

Vanaf 1 januari 2022 zijn de aanvangstijden voor onze reguliere zondagsvieringen 10.00 uur. Uiteraard van harte daarbij uitgenodigd.

Hartelijke groet, Pastoresteam Regio Wervershoof

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen