maandag 20 mei 2024
spot_img

Wings of Change nieuwe beheerder kinderboerderij Andijk

De gemeente Medemblik wil de kinderboerderijen in de gemeente Medemblik toekomstbestendig maken, zo ook de kinderboerderij in Andijk die gevestigd is op De Put in Andijk. De Put is een voormalige vuilnisbelt waar behalve de kinderboerderij ook een speelweide en trimbaan zijn gevestigd.
In de begroting voor 2019 is een éénmalig bedrag opgenomen voor investeringen in de accomodaties en budget voor structurele verhoging van de subsidie. De gemeente Medemblik heeft de afgelopen tijd prioriteit gegeven aan de aanpak bij van de problemen bij de kinderboerderij in Andijk. Deze aanpak heeft er voor gezorgd dat Wings of Change per 1 augustus aanstaande het beheer van de kinderboerderij gaat overnemen.

Opheffing St. Kinderboerderij De Put
WOC is een organisatie die zich richt op mensen met een zorgbehoefte. De clienten van WOC doen straks, samen met vrijwilligers, begeleid het beheer van de kinderboerderij. WOC is een sterkte organisatie die ervoor zorg dat de kinderboerderij kan blijven bestaan.
Stichting Kinderboerderij De Put wordt opgeheven. De gemeente Medemblik verstrekt per 1 augustus 2019 subsidie aan WOC voor het beheer van de kinderboerderij. Eind 2019 worden de afspraken geëvalueerd.

Bodemonderzoek De Put
De gemeente heeft bodemonderzoek laten doen op het terrein van de voormalige vuilstort De Put waaruit is gebleken dat de deklaag op een aantal plaatsen minder is dan de vereiste 50cm, de gemeente laat op deze plaatsen de deklaag herstellen. In de mengmonsters van de grond is een lichte verhoging van metalen gevonden, hier is overleg geweest met de Omgevingdienst NHN en de provincie, hieruit kwam naar voren dat er geen gezondheidsrisico’s zijn zodat de kinderboerderij en de speelweide open kunnen blijven.

Wel moet de gemeente in opdracht van de provincie een herstelplan maken die in 2020 moeten worden uitgevoed.

Kinderboerderij verplaatsen?
De gemeente worstelt nog met de vraag of bij het opstellen van het herstelplan ook moet gaan worden gekeken naar de plaats van de kinderboerderij. De vraag komt naar boven of de kinderboerderij met het nieuwe gebouw verplaatst moet worden naar een ander del van De Put of dat er mogelijk andere, geschiktere, locaties in Andijk zijn.
De huidige opstallen bij De Put voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Er is al een schetsontwerp gemaakt voor een nieuwe accommodatie, verblijfsruimte annex ruimte voor educatieve doelen.

Wat gaat het allemaal kosten
Het college gaat de gemeenteraad in de Zomernota vragen om middelen beschikbaar te stellen voor het laten opstellen van het herstelplan 2019, uit dit herstelplan blijkt dan wat de werkelijke kosten zullen zijn van de uitvoering van de maatregel in 2020. Het college komt in 2020 naar de gemeenteraad met een voorstel.

De subsidie die de gemeente Medemblik verstrekt aan Wings of Change komt uit de structurele extra subsidiemiddelen die de gemeenteraad van Medemblik beschikbaar heeft gesteld.
Wel stelt de gemeente als eis dat ook de Andijker gemeenschap een deel van de kosten voor haar rekening gaat nemen, dit is ook het geval bij andere maatschappelijke accommodaties.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen