Wat was het goed om weer met de collectebus rond te kunnen en mogen gaan. Ook nog een uur langer licht, met elkaar hebben we het mooie bedrag van € 1172,93 opgehaald! Fantastisch collectanten hartelijk dank voor jullie inzet.
Het geld is zeker in deze tijd zo bitter hard nodig. Niet alleen in Oekraïne maar ook waar mensen getroffen worden door natuurgeweld. Wilt u meer weten onze activiteiten kijk dan op zoa.nl.