maandag 24 juni 2024
spot_img

Zonnepark Andijk feestelijk geopend

Woensdag 7 november opende wethouder Nederpelt van de gemeente Medemblik het nieuwe zonnepark in Andijk. Het park heeft een capaciteit van 15 MW en levert genoeg duurzame energie voor 4622 huishoudens; ongeveer de helft van alle huishoudens in de gemeente Medemblik.

Chint Solar startte in 2017 met het realiseren van een zonnepark, met behulp van eigen hoogrendementszonnepanelen op het land dat oorspronkelijk als bedrijventerrein was gepland.

Het zonnepark moet goed ingepast worden in het landschap. Daarop opende de wethouder het zonnepark met het planten van de eerste bomen en struiken van de omsluitende bomenhaag. Deze zomer is het zonnepark in korte tijd aangelegd. De afgelopen drie jaar is de procedure tot bouw van het park zonder bezwaren doorlopen en het park sluit qua verschijning goed aan bij het nabijgelegen landschap.

Wethouder Nederpelt: “Ener-gietransitie betekend veranderingen. Binnen veranderingen is zichtbaarheid een belangrijke factor. Veranderingen zetten mensen aan het denken, praten en het belangrijkste: handelen. Ten opzichte van fossiele energie heeft duurzame energie het voordeel dat het zichtbaar is boven de grond. De bouw van dit zonnepark in Andijk is een zeer goed voorbeeld van zichtbare energietransitie.”
Bernardo Silverstre, Regionaal Manager Europe Chint Solar: Andijk Zuid is een mijlpaal voor ons in Nederland en een perfect voorbeeld van samenwerking tussen alle stakeholders. Met universiteiten en andere organisaties willen we dit zonnepark komende periode gebruiken als onderzoeksgebied op het gebied van biodiversiteit en bodemgebruik.

Deze kennis we zullen inzetten bij toekomstige ontwikkelingen in Nederland en in heel Europa.

Inpassing in de omgeving
Diederik Apotheker van Hoofd Ontwikkeling Nederland voor Chint Solar: “Vanaf de eerste ontwerpen van het zonnepark hebben we landschapselementen rondom het zonnepark aangebracht, zodat het in de omgeving past.”.

Rond het zonnepark is een bomensingel geplant tot maximaal drie meter hoog. De singel bestaat uit verschillende soorten, zodat er een stimulans is voor lokale biodiversiteit, met name insecten en bijen. Hiermee wordt het zonnepark uit het zicht verwijderd en het zonnepark ziet eruit als een boomgaard, zoals passend bij de regio. De impact op de beleving van het landschap is daardoor beperkt.

Apotheker: “We zijn blij dat we met dit project een bijdrage hebben kunnen leveren aan een duurzame toekomst voor Nederland. Voor ons is dit zonnepark het tweede project dat dit jaar wordt opgeleverd.”.Chint Solar is een pionier in de zonne-energiesector en zet zich in om bij te dragen aan een succesvolle energietransitie in Nederland en de rest van Europa, weg van fossiele brandstoffen en naar een duurzame en schone energietoekomst.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen