dinsdag 27 februari 2024
spot_img

Zorgpiramide kansrijk

Het Sociaal Domein is een van de grote en verantwoordelijke pijlers van de gemeente, met betrekking tot uitgaven en zorgverlening. Omdat dit onderwerp mij zeer aan het hart ligt,  ben ik als raadslid hier wekelijks nadrukkelijk mee bezig. Door mijn eigen lichamelijke handicap weet ik uit ervaring dat voorzieningen bepalend zijn of je fatsoenlijk kan deelnemen aan de maatschappij. Toen ik mijn eerste huis kon kopen, was het gelukkig mogelijk dat ik via de Wmo een aangepast keuken kreeg.  Dit maakte mijn dagelijks leven een stuk makkelijker, waardoor ik extra energie had om iedere dag te gaan werken in  Amsterdam. Groeiend in het werkzame leven en met een vastere financiele basis was het mogelijk een volgende stap te maken en dat betekende dat ik geen beroep meer hoefde te doen op de gemeente (Wmo). De Wmo is eigenlijk ook zo opgebouwd en komt terug in hoe de gemeente  omgaat met de Wmo, de Jeugdwet en haar inkoop regelt. Dit wordt de zorgpiramide genoemd, hoger je in de piramide terecht komt of zit, hoe complexer en duurder de zorg wordt en hoe kleiner het aantal gebruikers is. GemeenteBelangen en ook de gemeente Medemblik wil graag dat iedereen kansrijk opgroeit,  iedereen gezond leeft, dat wij met elkaar vitaal ouder worden en ook dat wij mentaal  gezond blijven. Deze zorgprincipes zijn zo belangrijk dat deze in het meerjarenbeleidsplan Jeugd en Wmo en in het inkoopbeleid terug moeten komen. We hebben daarom onze wensen aan de wethouder meegegeven ter overdenking.  De basis van de piramide is de eigen kracht en het sociaal netwerk. Dit zijn alle faciliteiten waar je gebruik van kunt maken zonder dat daar een indicatie voor nodig is. Een stapje hoger in de piramide volgt de lichte ondersteuning. Dit is vaak kortdurend en niet zo complex. U kunt dan denken bijvoorbeeld Wonenplus en aan voorlichting. De gemeente geeft organisaties die dit bieden naast subsidies. Deze twee stappen in de piramide vallen onder preventie.Preventie is voor GemeenteBelangen enorm belangrijk en daarom hebben wij de wethouder gevraagd om hier financiële middelen beschikbaar voor te stellen en ook aandacht te besteden aan het voorkomen van schulden en het verkleinen van laaggeletterdheid. Verder in de piramide volgt de intensieve ondersteuning, eigenlijk de top. Wij  vinden het enorm belangrijk dat als je hierop een beroep moet doen, deze zorg kwalitatief goed moet zijn. Daarnaast moet op je deze zorg volledig kunnen vertrouwen, het eenvoudig te regelen is en dat mensen keuze vrijheid hebben in de zorg die zij wensen. Immers we horen er allemaal bij!GemeenteBelangen heeft ook aangegeven dat in alle kernen de faciliteiten van sport en welzijn moeten blijven bestaan.  Als er gebouwd gaat worden, er daadwerkelijk rekening mee wordt gehouden dat deze woningen voor iedereen toegankelijk zijn. Ook dit is preventie!Samen met en voor elkaar!

- Advertisment -spot_img

Meest gelezen laatste 7 dagen